Bureau de vente Benelux

Bureau de vente Benelux

Adresse

Bureau de vente Zutphen
Hekkehorst 30
NL 7207 BN Zutphen
Tél.: 0031-575 571279
Fax: 0049-4251 811885
E-mail: zutphen@hartje.de

 

 

 

 

Notre équipe

Albert Dokter, Verkaufsbüroleiter

Albert Dokter
chef du bureau de vente

Ron Yanse

Ron Yanse
Directeur régional des ventes

Stefan Jansen

Stefan Jansen

 

Gerard Baart

Gerard Baart

Michiel van der Kort

Michiel van der Kort

Menno Wolthers

Menno Wolthers

 

Giorgio Renleo

Giorgio Renleo

Rein Keurhorst

Rein Keurhorst

Geert Wagemakers

Geert Wagemakers

 

Paul Zweverink

Paul Zweverink

Yvo Rippen

Yvo Rippen

Corine Matthijssen

Corine Matthijssen

 

Remonde Rense

Remonde Rense

Lisette van Geemert

Lisette van Geemert

Roland Eikelboom

Roland Eikelboom

 

Theo Kinkel

Theo Kinkel